Tipus d’empresa

Home » Tipus d’empresa

El RD 171/2004 diferencia 3 tipus d’empreses que poden concórrer en un centre de treball.

Les citades empreses hauran de ser conscients de les obligacions i activitats preventives a realitzar,

en funció del rol exercit.

Empresa concurrent

Empresa concurrente

Empresas cuyos trabajadores coinciden realizando actividades en un centro de trabajo, independientemente de cuál tenga la titularidad.

Empresa titular

Empresa titular

La empresa titular del centro de trabajo es aquella que pone a disposición, gestiona y controla ese centro de trabajo.

Empresa principal

Empresa principal

Empresa que contrata actividades o servicios a otras empresas con su propia actividad y que se desarrollan en su propio centro de trabajo.

Derechos y obligaciones

Empresa concurrente

Obligacions empresa concorrent CAE

Li correspon el Deure de cooperació (art. 24.1 de la LPRL, desenvolupament en el Capítol II del RD 171/2004) que es canalitza a través de l’Obligació d’informació.

Obligació d’informació. Però… Sobre què s’han d’informar?

 1. Riscs de la seva activitat. Que poden afectar a les altres empreses, particularment els que puguin veure’s agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats.
 2. Accidents de feina. Que tenen lloc com a conseqüència de la concurrència, l’empresari corresponent, informarà a la resta d’empresaris presents en el centre de treball.
 3. Situacions d’emergència. Que pugui afectar a la seguretat i salut dels treballadors de qualsevol empresa presents al centre.

A l’empresari titular se li genera el Deure de cooperació (previst a l’art. 24.1 de la LPRL i desenvolupat al RD 171/2004) que s’articula a través de l’Obligació d’informació.

Obligació d’informació. Però… Sobre què s’han d’informar?

Quan l’empresari titular exclusivament ostenta la titularitat del centre, sense aportar treballadors.

 

 1. Riscs del centre. Que poden afectar a les activitats allí desenvolupades per altres empreses.
 2. Mesures preventives. Establertes per evitar i/o controlar els citats riscos.
 3. Actuacions i mesures en cas d’emergència. S’informarà a totes les empreses, de les mesures i actuacions a seguir en cas d’emergència. En la citada actuació, és necessari tenir en compte qualsevol tipus de normativa específica, sectorial, autonòmica, etc.

Quan l’empresari titular ostenta la titularitat i, al seu torn, disposa de treballadors en el centre, a l’obligació d’informació se li suma l’obligació de facilitar instruccions.

 

 1. Riscos del centre. Que puguin afectar a les activitats allí desenvolupades per altres empreses.
 2. Mesures preventives. Establertes per evitar i/o controlar els citats riscos.
 3. Actuacions i mesures en cas d’emergència.  S’informarà totes les empreses, de les mesures i actuacions a seguir en cas d’emergència. En aquesta actuació, cal tenir en compte qualsevol tipus de normativa específica, sectorial, autonòmica, etc.
 4. Instruccions per a la prevenció de riscos. Després de recollir la informació dels diferents riscos de les empreses concurrents, se’ls faciliten instruccions per a la prevenció dels riscos generar-per la concurrència.

Empresa titular

Obligacions empresari titular CAE

Empresa principal

Obligacions acumulades empresa principal

L’empresa principal, com a empresa concurrent al centre i com a empresa titular del centre (sempre que coincideixin les dues figures), ha d’assumir les totes les obligacions definides per aquests rols, les quals no s’exclouen entre si, sinó que es van acumulant.

Obligacions acumulades. Quines son?

 1. Deure de cooperació.
 2. Deure d’informació.
 3. Deure de vigilància.

Dins el deure de vigilància de l’empresa principal, concretament en referència a l’obligació d’exigir a les empreses contractistes i subcontractistes que acreditin per escrit que disposen de l’avaluació de riscos i la planificació d’activitat preventiva (dels serveis contractats) existeixen interpretacions jurídiques que estableixen que, no només s’ha d’exigir al contractista que l’acrediti per escrit el compliment de les seves obligacions preventives, sinó que a més cal que això s’acrediti documentalment.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies